Fordonsparken behöver ibland uppdateras på grund av förändringar i verksamhetens art och då kommer det att finnas fordon till försäljning.