Bildskärmarna är av varierande storlekar och av skiftande fabrikat. Specifikationer på varje skärm finns och presenteras jämte bild.